Forvo에서 muhammetmustafa이 발음한 낱말 5 페이지.

사용자: muhammetmustafa muhammetmustafa 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
05/11/2011 espri [tr] espri 발음 0 표
05/11/2011 emisyon [tr] emisyon 발음 0 표
05/11/2011 duyuru [tr] duyuru 발음 0 표
05/11/2011 bonfile [tr] bonfile 발음 0 표
05/11/2011 benzinlik [tr] benzinlik 발음 0 표
05/11/2011 duyarsız [tr] duyarsız 발음 0 표
05/11/2011 alışkın [tr] alışkın 발음 0 표
05/11/2011 ısınma [tr] ısınma 발음 0 표
05/11/2011 içtima [tr] içtima 발음 0 표
05/11/2011 ekstrem [tr] ekstrem 발음 0 표
05/11/2011 dok [tr] dok 발음 0 표
05/11/2011 hasis [tr] hasis 발음 0 표
05/11/2011 aşağısı [tr] aşağısı 발음 0 표
05/11/2011 asık [tr] asık 발음 0 표
05/11/2011 hoşnutsuzluk [tr] hoşnutsuzluk 발음 0 표
05/11/2011 hileli [tr] hileli 발음 0 표
05/11/2011 güncellik [tr] güncellik 발음 0 표
05/11/2011 garaz [tr] garaz 발음 0 표
05/11/2011 hususî [tr] hususî 발음 0 표
05/11/2011 göstermek [tr] göstermek 발음 0 표
05/11/2011 hıçkırık [tr] hıçkırık 발음 0 표
05/11/2011 baloncu [tr] baloncu 발음 0 표
05/11/2011 hap [tr] hap 발음 0 표
05/11/2011 azgınlaşmak [tr] azgınlaşmak 발음 0 표
05/11/2011 çekiş [tr] çekiş 발음 0 표
05/11/2011 hacet [tr] hacet 발음 0 표
05/11/2011 gittikçe [tr] gittikçe 발음 0 표
05/11/2011 gündüzleri [tr] gündüzleri 발음 0 표
05/11/2011 biyolog [tr] biyolog 발음 0 표
05/11/2011 merkezcil alan [tr] merkezcil alan 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 터키

muhammetmustafa에게 연락하기


사용자 상태

발음: 171 (37 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 37 표

방문객: 16.328


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 1.610