Forvo에서 mystic33이 발음한 낱말

사용자: mystic33 mystic33 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
21/02/2012 tôt ou tard [fr] tôt ou tard 발음 1 표
21/02/2012 dur [fr] dur 발음 2 표 최고의 발음
21/02/2012 vidéo [fr] vidéo 발음 1 표 최고의 발음
21/02/2012 Les enfants [fr] Les enfants 발음 0 표
21/02/2012 jusqu'aux [fr] jusqu'aux 발음 0 표
21/02/2012 la Suède [fr] la Suède 발음 1 표 최고의 발음
18/02/2012 frimeuse [fr] frimeuse 발음 0 표
18/02/2012 continuum [fr] continuum 발음 0 표
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] s'amuse-t-il 발음 0 표
18/02/2012 en aucun cas [fr] en aucun cas 발음 1 표 최고의 발음
17/02/2012 l'école [fr] l'école 발음 0 표
17/02/2012 école [fr] école 발음 0 표
17/02/2012 ennuyeux [fr] ennuyeux 발음 2 표
17/02/2012 est-ce que [fr] est-ce que 발음 2 표 최고의 발음
17/02/2012 Fait [fr] Fait 발음 1 표
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] Un bon vin blanc 발음 -1 표
17/02/2012 brun [fr] brun 발음 0 표
17/02/2012 bidule [fr] bidule 발음 0 표
17/02/2012 comment allez-vous ? [fr] comment allez-vous ? 발음 0 표
17/02/2012 Sarkozy [fr] Sarkozy 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 프랑스

mystic33에게 연락하기


사용자 상태

발음: 20 (5 최고의 발음)

추가된 낱말: 5

투표: 8 표

방문객: 8.147


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 10.006

발음 추가 순위: 9.025