Forvo에서 pacproduct이 발음한 낱말

사용자: pacproduct pacproduct 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous 발음 0 표
18/05/2014 commandent [fr] commandent 발음 0 표
18/05/2014 commences [fr] commences 발음 0 표
18/05/2014 commencez [fr] commencez 발음 0 표
18/05/2014 séchées [fr] séchées 발음 0 표
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi 발음 0 표
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez 발음 0 표
18/05/2014 apaise [fr] apaise 발음 0 표
18/05/2014 non gras [fr] non gras 발음 0 표
18/05/2014 non collant [fr] non collant 발음 0 표
18/05/2014 guitares [fr] guitares 발음 0 표
18/05/2014 le renard [fr] le renard 발음 0 표
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord 발음 0 표
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur 발음 0 표
26/11/2013 mille [fr] mille 발음 1 표
26/11/2013 ville [fr] ville 발음 0 표
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille 발음 0 표
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons 발음 0 표
26/11/2013 lys [fr] lys 발음 0 표
26/11/2013 granit [fr] granit 발음 0 표
26/11/2013 climat [fr] climat 발음 0 표
26/11/2013 trop [fr] trop 발음 0 표
26/11/2013 gentil [fr] gentil 발음 3 표
26/11/2013 femme [fr] femme 발음 0 표
26/11/2013 Mars [fr] Mars 발음 0 표
26/11/2013 Aix [fr] Aix 발음 0 표
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai 발음 0 표
26/11/2013 je suis d'accord [fr] je suis d'accord 발음 0 표
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie 발음 0 표
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 프랑스

pacproduct에게 연락하기


사용자 상태

발음: 207

추가된 낱말: 11

투표: 10 표

방문객: 5.492


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 5.476

발음 추가 순위: 1.239