Forvo에서 pillola이 발음한 낱말 10 페이지.

사용자: pillola pillola 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/02/2011 psicomotricista [it] psicomotricista 발음 0 표
23/02/2011 psiconeurosi [it] psiconeurosi 발음 0 표
23/02/2011 psicoimmunologia [it] psicoimmunologia 발음 0 표
23/02/2011 psicosociologia [it] psicosociologia 발음 0 표
23/02/2011 psicosomatica [it] psicosomatica 발음 0 표
23/02/2011 psicostasia [it] psicostasia 발음 0 표
23/02/2011 psicotecnica [it] psicotecnica 발음 0 표
23/02/2011 psicoterapista [it] psicoterapista 발음 0 표
23/02/2011 psicopubblicismo [it] psicopubblicismo 발음 0 표
23/02/2011 psicosico [it] psicosico 발음 0 표
23/02/2011 psicosessuale [it] psicosessuale 발음 0 표
23/02/2011 psicomotricità [it] psicomotricità 발음 0 표
23/02/2011 psiconeuroendocrinologia [it] psiconeuroendocrinologia 발음 0 표
23/02/2011 psicoprofilattico [it] psicoprofilattico 발음 0 표
23/02/2011 psicosensoriale [it] psicosensoriale 발음 0 표
23/02/2011 psicopatia [it] psicopatia 발음 0 표
23/02/2011 psicosomatico [it] psicosomatico 발음 0 표
23/02/2011 psicosomatizzare [it] psicosomatizzare 발음 0 표
23/02/2011 psicoterapeutico [it] psicoterapeutico 발음 0 표
23/02/2011 psicotecnico [it] psicotecnico 발음 0 표
23/02/2011 psicotizzante [it] psicotizzante 발음 0 표
23/02/2011 psicoterapico [it] psicoterapico 발음 0 표
23/02/2011 psicotonico [it] psicotonico 발음 0 표
23/02/2011 psicopedagogico [it] psicopedagogico 발음 0 표
23/02/2011 psilla [it] psilla 발음 0 표
23/02/2011 psicometro [it] psicometro 발음 0 표
23/02/2011 psilosi [it] psilosi 발음 0 표
23/02/2011 psittaciformi [it] psittaciformi 발음 0 표
23/02/2011 psittacismo [it] psittacismo 발음 0 표
23/02/2011 psittacornitosi [it] psittacornitosi 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 이탈리아

pillola에게 연락하기


사용자 상태

발음: 21.927 (387 최고의 발음)

추가된 낱말: 24.261

투표: 468 표

방문객: 303.769


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 20

발음 추가 순위: 12