Forvo에서 pippin2k이 발음한 낱말 7 페이지.

사용자: pippin2k pippin2k 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
04/01/2011 Артык [tt] Артык 발음 0 표
04/01/2011 ата [tt] ата 발음 0 표
04/01/2011 артлы [tt] артлы 발음 0 표
04/01/2011 аннары [tt] аннары 발음 -1 표
04/01/2011 апа [tt] апа 발음 0 표
04/01/2011 ахры [tt] ахры 발음 0 표
04/01/2011 ачык [tt] ачык 발음 -1 표
04/01/2011 аш [tt] аш 발음 0 표
04/01/2011 Аша [tt] Аша 발음 0 표
04/01/2011 Аяз [tt] Аяз 발음 0 표
04/01/2011 аяк [tt] аяк 발음 0 표
04/01/2011 бабай [tt] бабай 발음 0 표
04/01/2011 бал [tt] бал 발음 0 표
04/01/2011 бала [tt] бала 발음 0 표
04/01/2011 балалар [tt] балалар 발음 0 표
04/01/2011 балык [tt] балык 발음 0 표
04/01/2011 бара [tt] бара 발음 0 표
04/01/2011 Батыр [tt] Батыр 발음 -1 표
04/01/2011 башта [tt] башта 발음 0 표
04/01/2011 башка [tt] башка 발음 0 표
04/01/2011 Баскан [tt] Баскан 발음 0 표
04/01/2011 барысын [tt] барысын 발음 0 표
04/01/2011 барлык [tt] барлык 발음 0 표
04/01/2011 барыбер [tt] барыбер 발음 0 표
04/01/2011 кыз [tt] кыз 발음 -1 표
04/01/2011 барырга [tt] барырга 발음 0 표
04/01/2011 Диңгез [tt] Диңгез 발음 0 표
04/01/2011 дип [tt] дип 발음 0 표
04/01/2011 диярлек [tt] диярлек 발음 0 표
04/01/2011 ерак [tt] ерак 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 러시아

pippin2k에게 연락하기


사용자 상태

발음: 447 (10 최고의 발음)

추가된 낱말: 2

투표: 14 표

방문객: 44.835


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 19.847

발음 추가 순위: 684