Forvo에서 quentos이 발음한 낱말

사용자: quentos quentos 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký 발음 0 표
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí 발음 0 표
28/10/2014 zhola [cs] zhola 발음 0 표
28/10/2014 potkat [cs] potkat 발음 0 표
28/10/2014 hemžit se [cs] hemžit se 발음 0 표
28/10/2014 vyšňořit [cs] vyšňořit 발음 0 표
28/10/2014 smyslný [cs] smyslný 발음 0 표
28/10/2014 omílat [cs] omílat 발음 0 표
28/10/2014 omlít [cs] omlít 발음 0 표
28/10/2014 zvlněný [cs] zvlněný 발음 0 표
28/10/2014 vyjeknout [cs] vyjeknout 발음 0 표
28/10/2014 vydavatelský [cs] vydavatelský 발음 0 표
28/10/2014 převléct [cs] převléct 발음 0 표
28/10/2014 postrčit [cs] postrčit 발음 0 표
28/10/2014 vyhnutí [cs] vyhnutí 발음 0 표
28/10/2014 Ivan Klíma [cs] Ivan Klíma 발음 0 표
28/10/2014 pošramotit [cs] pošramotit 발음 0 표
28/10/2014 jazykozpytec [cs] jazykozpytec 발음 0 표
28/10/2014 počáteční [cs] počáteční 발음 0 표
28/10/2014 odřít [cs] odřít 발음 0 표
28/10/2014 zkazit [cs] zkazit 발음 0 표
28/10/2014 dynastie [cs] dynastie 발음 0 표
28/10/2014 věžák [cs] věžák 발음 0 표
28/10/2014 podotýkat [cs] podotýkat 발음 0 표
28/10/2014 poznávání [cs] poznávání 발음 0 표
28/10/2014 nádobíčko [cs] nádobíčko 발음 0 표
28/10/2014 pěstěný [cs] pěstěný 발음 0 표
28/10/2014 vyprovázet [cs] vyprovázet 발음 0 표
28/10/2014 zmínění [cs] zmínění 발음 0 표
28/10/2014 chraplavý [cs] chraplavý 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

성별: 남자

억양/나라: 체코

quentos에게 연락하기


사용자 상태

발음: 935 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 11

투표: 7 표

방문객: 24.396


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 5.663

발음 추가 순위: 329