Forvo에서 quentos이 발음한 낱말

사용자: quentos quentos 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
21/09/2010 vešlo [cs] vešlo 발음 0 표
21/09/2010 veslech [cs] veslech 발음 0 표
21/09/2010 veslařů [cs] veslařů 발음 0 표
21/09/2010 veslařích [cs] veslařích 발음 0 표
21/09/2010 zdenek pospech [cs] zdenek pospech 발음 0 표
21/09/2010 vest [cs] vest 발음 0 표
10/07/2010 těšíte [cs] těšíte 발음 0 표
10/07/2010 teplotně [cs] teplotně 발음 0 표
10/07/2010 těšínská [cs] těšínská 발음 0 표
10/07/2010 těšily [cs] těšily 발음 0 표
10/07/2010 těšilo [cs] těšilo 발음 0 표
10/07/2010 těšili [cs] těšili 발음 0 표
10/07/2010 těšila [cs] těšila 발음 0 표
10/07/2010 těšil [cs] těšil 발음 0 표
10/07/2010 těšící [cs] těšící 발음 0 표
10/07/2010 těšíce [cs] těšíce 발음 0 표
10/07/2010 těšíc [cs] těšíc 발음 0 표
10/07/2010 tesařů [cs] tesařů 발음 0 표
10/07/2010 tesaři [cs] tesaři 발음 0 표
05/07/2010 sžíravý [cs] sžíravý 발음 0 표
05/07/2010 sžíravou [cs] sžíravou 발음 0 표
05/07/2010 sžíravá [cs] sžíravá 발음 0 표
05/07/2010 sžírala [cs] sžírala 발음 0 표
05/07/2010 sžili [cs] sžili 발음 0 표
05/07/2010 sžírajíc [cs] sžírajíc 발음 0 표
05/07/2010 sžírajícím [cs] sžírajícím 발음 0 표
05/07/2010 synovcovi [cs] synovcovi 발음 0 표
05/07/2010 synovcovu [cs] synovcovu 발음 0 표
05/07/2010 synovcových [cs] synovcových 발음 0 표
05/07/2010 synovcovy [cs] synovcovy 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

성별: 남자

억양/나라: 체코

quentos에게 연락하기


사용자 상태

발음: 884 (5 최고의 발음)

추가된 낱말: 11

투표: 6 표

방문객: 22.321


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 5.566

발음 추가 순위: 322