Forvo에서 razzairpina이 발음한 낱말

사용자: razzairpina Forvo 에디터 razzairpina 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo 발음 0 표
18/07/2010 perfecti [la] perfecti 발음 0 표
18/07/2010 Invitatio [la] Invitatio 발음 0 표
18/07/2010 ipso [la] ipso 발음 0 표
18/07/2010 Donationes [la] Donationes 발음 -1 표
18/07/2010 canes [la] canes 발음 0 표
18/07/2010 paginae [la] paginae 발음 0 표
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium 발음 0 표
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum 발음 0 표
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes 발음 0 표
18/07/2010 verbis [la] verbis 발음 0 표
18/07/2010 speciem [la] speciem 발음 0 표
18/07/2010 advocatus [la] advocatus 발음 0 표
18/07/2010 fossa [la] fossa 발음 0 표
18/07/2010 summa [la] summa 발음 0 표
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum 발음 1 표 최고의 발음
18/07/2010 parentibus [la] parentibus 발음 0 표
18/07/2010 hereditate [la] hereditate 발음 0 표
18/07/2010 proprias [la] proprias 발음 0 표
18/07/2010 sexibus [la] sexibus 발음 0 표
18/07/2010 cellulas [la] cellulas 발음 0 표
18/07/2010 proditio [la] proditio 발음 0 표
18/07/2010 chartis [la] chartis 발음 0 표
18/07/2010 formantur [la] formantur 발음 0 표
18/07/2010 mellitus [la] mellitus 발음 0 표
18/07/2010 anima [la] anima 발음 0 표
18/07/2010 amans [la] amans 발음 0 표
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo 발음 0 표
18/07/2010 cacumine [la] cacumine 발음 0 표
18/07/2010 nummis [la] nummis 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

razzairpina에게 연락하기


사용자 상태

발음: 408 (62 최고의 발음)

추가된 낱말: 19

투표: 68 표

방문객: 36.042


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 4.168

발음 추가 순위: 745