Forvo에서 rhiannon21이 발음한 낱말

사용자: rhiannon21 rhiannon21 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/01/2012 Bicol [tl] Bicol 발음 0 표
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] Ilocos Norte 발음 0 표
23/01/2012 Abra [tl] Abra 발음 0 표
23/01/2012 magtipid [tl] magtipid 발음 0 표
23/01/2012 nagtitipid [tl] nagtitipid 발음 0 표
23/01/2012 tinipid [tl] tinipid 발음 0 표
23/01/2012 takbo [tl] takbo 발음 0 표
23/01/2012 kinain [tl] kinain 발음 0 표
23/01/2012 sabaw [tl] sabaw 발음 0 표
23/01/2012 Lamon [tl] Lamon 발음 0 표
23/01/2012 artista [tl] artista 발음 0 표
23/01/2012 pelikula [tl] pelikula 발음 0 표
23/01/2012 larawan [tl] larawan 발음 0 표
23/01/2012 malakas [tl] malakas 발음 0 표
23/01/2012 pakinabang [tl] pakinabang 발음 0 표
23/01/2012 silbi [tl] silbi 발음 0 표
23/01/2012 dulo [tl] dulo 발음 0 표
23/01/2012 ramdam [tl] ramdam 발음 0 표
23/01/2012 totoy [tl] totoy 발음 0 표
23/01/2012 gulay [tl] gulay 발음 0 표
23/01/2012 malunggay [tl] malunggay 발음 0 표
23/01/2012 talong [tl] talong 발음 0 표
23/01/2012 bataw [tl] bataw 발음 0 표
23/01/2012 sitaw [tl] sitaw 발음 0 표
23/01/2012 mani [tl] mani 발음 1 표
23/01/2012 patani [tl] patani 발음 0 표
23/01/2012 patola [tl] patola 발음 0 표
23/01/2012 gutom [tl] gutom 발음 0 표
23/01/2012 ginaw [tl] ginaw 발음 0 표
23/01/2012 laway [tl] laway 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 필리핀

rhiannon21에게 연락하기


사용자 상태

발음: 185

추가된 낱말: 0

투표: 3 표

방문객: 15.355


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 1.493