Forvo에서 ssdsravb이 발음한 낱말

사용자: ssdsravb ssdsravb 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
21/03/2011 naši [sl] naši 발음 0 표
21/03/2011 naše [sl] naše 발음 0 표
21/03/2011 donos [sl] donos 발음 0 표
21/03/2011 bilo [sl] bilo 발음 0 표
21/03/2011 fotonapetostni [sl] fotonapetostni 발음 0 표
21/03/2011 enosmerno [sl] enosmerno 발음 0 표
21/03/2011 dokazano [sl] dokazano 발음 0 표
21/03/2011 pod [sl] pod 발음 0 표
21/03/2011 Ob [sl] Ob 발음 0 표
21/03/2011 nebo [sl] nebo 발음 0 표
21/03/2011 membrana [sl] membrana 발음 0 표
21/03/2011 med [sl] med 발음 0 표
21/03/2011 kjer [sl] kjer 발음 0 표
21/03/2011 grlo [sl] grlo 발음 0 표
21/03/2011 cev [sl] cev 발음 0 표
21/03/2011 podlaga [sl] podlaga 발음 0 표
21/03/2011 Notranja [sl] Notranja 발음 0 표
21/03/2011 Navzdol [sl] Navzdol 발음 0 표
21/03/2011 Naloga [sl] Naloga 발음 0 표
21/03/2011 krožno [sl] krožno 발음 0 표
21/03/2011 križišče [sl] križišče 발음 0 표
21/03/2011 Hkrati [sl] Hkrati 발음 0 표
21/03/2011 omrežje [sl] omrežje 발음 0 표
21/03/2011 Podjetje [sl] Podjetje 발음 0 표
21/03/2011 prvo [sl] prvo 발음 0 표
21/03/2011 skoraj [sl] skoraj 발음 0 표
16/03/2011 Sončne [sl] Sončne 발음 0 표
16/03/2011 sončnih [sl] sončnih 발음 0 표
16/03/2011 sončno [sl] sončno 발음 0 표
16/03/2011 svetlobe [sl] svetlobe 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 독일

ssdsravb에게 연락하기


사용자 상태

발음: 144 (12 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 15 표

방문객: 18.831


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 1.869