Forvo에서 starsmaker이 발음한 낱말

사용자: starsmaker starsmaker 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
09/06/2015 vitsippa [sv] vitsippa 발음 0 표
09/06/2015 decilitermått [sv] decilitermått 발음 0 표
09/06/2015 järnvägskorsning [sv] järnvägskorsning 발음 0 표
09/06/2015 Forskarbacken [sv] Forskarbacken 발음 0 표
09/06/2015 förstå sig på [sv] förstå sig på 발음 0 표
04/03/2014 lugnet före stormen [sv] lugnet före stormen 발음 0 표
18/09/2013 överanstränga [sv] överanstränga 발음 0 표
18/09/2013 skyskrapan [sv] skyskrapan 발음 0 표
18/09/2013 landmärkena [sv] landmärkena 발음 0 표
18/09/2013 konstruktioner [sv] konstruktioner 발음 0 표
18/09/2013 beställning [sv] beställning 발음 0 표
18/09/2013 beträffa [sv] beträffa 발음 0 표
18/09/2013 betydlig [sv] betydlig 발음 0 표
18/09/2013 bifoga [sv] bifoga 발음 0 표
18/09/2013 bjudning [sv] bjudning 발음 0 표
18/09/2013 blodprov [sv] blodprov 발음 0 표
18/09/2013 blodtryck [sv] blodtryck 발음 0 표
18/09/2013 blygsamhet [sv] blygsamhet 발음 0 표
18/09/2013 bordtennis [sv] bordtennis 발음 0 표
18/09/2013 brutalitet [sv] brutalitet 발음 0 표
18/09/2013 bränsle [sv] bränsle 발음 0 표
18/09/2013 Deklaration [sv] Deklaration 발음 0 표
18/09/2013 mjölksort [sv] mjölksort 발음 0 표
18/09/2013 hittades [sv] hittades 발음 1 표
18/09/2013 äpplena [sv] äpplena 발음 0 표
18/09/2013 sveamål [sv] sveamål 발음 0 표
18/09/2013 orådliga [sv] orådliga 발음 0 표
18/09/2013 orådligt [sv] orådligt 발음 0 표
18/09/2013 orådlig [sv] orådlig 발음 0 표
18/09/2013 specialkost [sv] specialkost 발음 1 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 스웨덴

starsmaker에게 연락하기


사용자 상태

발음: 279 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 50

투표: 16 표

방문객: 22.135


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 2.231

발음 추가 순위: 1.068