Forvo에서 victoradiaz이 발음한 낱말

사용자: victoradiaz victoradiaz 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
05/10/2012 Díaz [es] Díaz 발음 0 표
05/10/2012 Víctor [es] Víctor 발음 0 표
05/10/2012 permeado [es] permeado 발음 0 표
05/10/2012 doce [es] doce 발음 0 표
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado 발음 0 표
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad 발음 0 표
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica 발음 0 표
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico 발음 0 표
05/10/2012 etílico [es] etílico 발음 0 표
05/10/2012 descrita [es] descrita 발음 0 표
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente 발음 0 표
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización 발음 0 표
05/10/2012 conductividad [es] conductividad 발음 0 표
05/10/2012 mencionada [es] mencionada 발음 0 표
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando 발음 0 표
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada 발음 0 표

사용자 정보

Born in Mexico City and lived there for 30 yrs. then move to the US

성별: 남자

억양/나라: 멕시코

victoradiaz에게 연락하기


사용자 상태

발음: 16

추가된 낱말: 0

방문객: 3.990


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 10.380