Forvo에서 viool이 발음한 낱말 4 페이지.

사용자: viool viool 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
31/08/2013 kuddedieren [nl] kuddedieren 발음 0 표
31/08/2013 lasapparaat [nl] lasapparaat 발음 0 표
31/08/2013 schepsel [nl] schepsel 발음 0 표
31/08/2013 gedierte [nl] gedierte 발음 0 표
31/08/2013 aula [nl] aula 발음 0 표
31/08/2013 valse munter [nl] valse munter 발음 0 표
31/08/2013 Autonomie [nl] Autonomie 발음 0 표
31/08/2013 rag [nl] rag 발음 0 표
31/08/2013 meespelen [nl] meespelen 발음 0 표
31/08/2013 maansteen [nl] maansteen 발음 0 표
31/08/2013 Granaat [nl] Granaat 발음 0 표
31/08/2013 getob [nl] getob 발음 0 표
31/08/2013 wijzigingen [nl] wijzigingen 발음 0 표
31/08/2013 stijl [nl] stijl 발음 0 표
31/08/2013 des te beter [nl] des te beter 발음 0 표
31/08/2013 blaam [nl] blaam 발음 0 표
31/08/2013 bitumen [nl] bitumen 발음 0 표
31/08/2013 corpusculair [nl] corpusculair 발음 0 표
31/08/2013 cataclysme [nl] cataclysme 발음 0 표
31/08/2013 canonisatie [nl] canonisatie 발음 0 표
31/08/2013 asbak [nl] asbak 발음 0 표
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber 발음 0 표
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden 발음 0 표
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe 발음 0 표
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer 발음 0 표
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte 발음 0 표
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk 발음 0 표
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont 발음 0 표
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus 발음 0 표
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 네덜란드

viool에게 연락하기


사용자 상태

발음: 300 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 2

투표: 7 표

방문객: 17.935


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 17.897

발음 추가 순위: 1.005