Forvo에서 viool이 발음한 낱말 4 페이지.

사용자: viool viool 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber 발음 0 표
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden 발음 0 표
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe 발음 0 표
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer 발음 0 표
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte 발음 0 표
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk 발음 0 표
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont 발음 0 표
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus 발음 0 표
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond 발음 0 표
14/02/2013 Richard Hol [nl] Richard Hol 발음 0 표
14/02/2013 beenkappen [nl] beenkappen 발음 0 표
14/02/2013 monstrans [nl] monstrans 발음 0 표
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] Sterrenbeeld 발음 0 표
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] Carel van Leeuwen Boomkamp 발음 0 표
20/01/2013 kieuw [nl] kieuw 발음 0 표
30/11/2012 Sorgvliet [nl] Sorgvliet 발음 0 표
30/11/2012 Evoluon [nl] Evoluon 발음 0 표
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] Koninklijk Paleis 발음 0 표
30/11/2012 jan faber [nl] jan faber 발음 0 표
30/11/2012 taaltypologie [nl] taaltypologie 발음 0 표
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] Oude IJsselstreek 발음 0 표
25/11/2012 Teylingen [nl] Teylingen 발음 0 표
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] Maria Dermoût 발음 0 표
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] Dirk Groeneveld 발음 0 표
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] Hollandsch Diep 발음 0 표
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] Weststellingwerf 발음 0 표
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] s-Hertogenbosch 발음 0 표
25/11/2012 Wijdemeren [nl] Wijdemeren 발음 0 표
25/11/2012 ontzettend [nl] ontzettend 발음 0 표
25/11/2012 woest [nl] woest 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 네덜란드

viool에게 연락하기


사용자 상태

발음: 279 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 2

투표: 7 표

방문객: 10.940


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 16.828

발음 추가 순위: 939