Forvo에서 wmills이 발음한 낱말 5 페이지.

사용자: wmills wmills 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
01/07/2008 Alessandro Manzoni [it] Alessandro Manzoni 발음 0 표
27/06/2008 Andrea Mantegna [it] Andrea Mantegna 발음 0 표
27/06/2008 Agostino Carracci [it] Agostino Carracci 발음 0 표
27/06/2008 Annibale Carracci [it] Annibale Carracci 발음 0 표
27/06/2008 Ghirlandaio [it] Ghirlandaio 발음 1 표 최고의 발음
27/06/2008 Giorgione [it] Giorgione 발음 0 표
27/06/2008 Lorenzo Lotto [it] Lorenzo Lotto 발음 0 표
27/06/2008 Cimabue [it] Cimabue 발음 1 표 최고의 발음
26/06/2008 Cosenza [it] Cosenza 발음 0 표
26/06/2008 Latina [it] Latina 발음 0 표
26/06/2008 Prato [it] Prato 발음 0 표
26/06/2008 calabrese [it] calabrese 발음 1 표 최고의 발음
26/06/2008 aeroplano [it] aeroplano 발음 2 표 최고의 발음
26/06/2008 Nefertiti [it] Nefertiti 발음 0 표
26/06/2008 Trussardi [it] Trussardi 발음 1 표 최고의 발음
20/06/2008 Sirmione [it] Sirmione 발음 0 표
20/06/2008 Ottavio Rinuccini [it] Ottavio Rinuccini 발음 1 표 최고의 발음
20/06/2008 Pienza [it] Pienza 발음 0 표
20/06/2008 Daniela Bianchi [it] Daniela Bianchi 발음 0 표
20/06/2008 sforza [it] sforza 발음 0 표
20/06/2008 Carlo Collodi [it] Carlo Collodi 발음 0 표
20/06/2008 Piazza Affari [it] Piazza Affari 발음 0 표
20/06/2008 Miuccia Prada [it] Miuccia Prada 발음 3 표 최고의 발음
20/06/2008 Mercedes [it] Mercedes 발음 0 표
20/06/2008 Diesel [it] Diesel 발음 0 표
20/06/2008 Fendi [it] Fendi 발음 3 표 최고의 발음
10/06/2008 Vecchio Continente [it] Vecchio Continente 발음 0 표
10/06/2008 Parigi [it] Parigi 발음 1 표 최고의 발음
10/06/2008 Francoforte [it] Francoforte 발음 0 표
10/06/2008 Londra [it] Londra 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 이탈리아

wmills에게 연락하기


사용자 상태

발음: 297 (80 최고의 발음)

추가된 낱말: 662

투표: 99 표

방문객: 67.464


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 380

발음 추가 순위: 1.012