Forvo에서 y100269이 발음한 낱말

사용자: y100269 y100269 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
02/12/2011 accent [fr] accent 발음 0 표
02/12/2011 université [fr] université 발음 1 표
02/12/2011 jolie [fr] jolie 발음 -1 표
02/12/2011 copain [fr] copain 발음 0 표
02/12/2011 calendrier [fr] calendrier 발음 0 표
02/12/2011 Gars [fr] Gars 발음 0 표
02/12/2011 enquête [fr] enquête 발음 0 표
02/12/2011 murmuré [fr] murmuré 발음 0 표
02/12/2011 la récolte [fr] la récolte 발음 0 표
02/12/2011 résistance [fr] résistance 발음 0 표
02/12/2011 debout [fr] debout 발음 0 표
02/12/2011 Effacer [fr] Effacer 발음 0 표
02/12/2011 crayon [fr] crayon 발음 0 표
02/12/2011 incapable [fr] incapable 발음 0 표
02/12/2011 Stylo [fr] Stylo 발음 0 표
02/12/2011 semence [fr] semence 발음 0 표
02/12/2011 dérange [fr] dérange 발음 0 표
02/12/2011 cellulaire [fr] cellulaire 발음 0 표
02/12/2011 ordinateur [fr] ordinateur 발음 0 표
02/12/2011 gants [fr] gants 발음 0 표
02/12/2011 tobogan [fr] tobogan 발음 0 표
02/12/2011 hiver [fr] hiver 발음 0 표
02/12/2011 saison [fr] saison 발음 0 표
02/12/2011 avoir [fr] avoir 발음 2 표
02/12/2011 être [fr] être 발음 0 표
02/12/2011 coccinelle [fr] coccinelle 발음 0 표
02/12/2011 océan [fr] océan 발음 -1 표
02/12/2011 lac [fr] lac 발음 0 표
02/12/2011 vendredi [fr] vendredi 발음 1 표
02/12/2011 vendu [fr] vendu 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 캐나다

y100269에게 연락하기


사용자 상태

발음: 37

추가된 낱말: 0

투표: 3 표

방문객: 8.155


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 5.784