Forvo에서 zichd이 발음한 낱말

사용자: zichd zichd 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
17/09/2013 trpaslík [cs] trpaslík 발음 0 표
17/09/2013 neživotný [cs] neživotný 발음 0 표
17/09/2013 skrblit [cs] skrblit 발음 0 표
17/09/2013 rovinka [cs] rovinka 발음 0 표
17/09/2013 dějinný [cs] dějinný 발음 0 표
17/09/2013 biosféra [cs] biosféra 발음 0 표
23/05/2010 sokovi [cs] sokovi 발음 0 표
23/05/2010 sokolskou [cs] sokolskou 발음 0 표
23/05/2010 sokolovsku [cs] sokolovsku 발음 0 표
23/05/2010 sokolovsko [cs] sokolovsko 발음 0 표
23/05/2010 sokolovskem [cs] sokolovskem 발음 0 표
23/05/2010 sokolovska [cs] sokolovska 발음 0 표
23/05/2010 sokolovnu [cs] sokolovnu 발음 0 표
23/05/2010 sokolovem [cs] sokolovem 발음 0 표
23/05/2010 sokolova [cs] sokolova 발음 0 표
23/05/2010 sokolníky [cs] sokolníky 발음 0 표
23/05/2010 sokolníku [cs] sokolníku 발음 0 표
23/05/2010 sólu [cs] sólu 발음 0 표
23/05/2010 sololitu [cs] sololitu 발음 0 표
23/05/2010 solný [cs] solný 발음 0 표
23/05/2010 solnou [cs] solnou 발음 0 표
23/05/2010 solné [cs] solné 발음 0 표
23/05/2010 somálsku [cs] somálsku 발음 0 표
23/05/2010 součást [cs] součást 발음 0 표
23/05/2010 sondu [cs] sondu 발음 0 표
23/05/2010 sondou [cs] sondou 발음 0 표
23/05/2010 sond [cs] sond 발음 0 표
23/05/2010 soudku [cs] soudku 발음 0 표
23/05/2010 soudkovou [cs] soudkovou 발음 0 표
23/05/2010 soudkové [cs] soudkové 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 체코

zichd에게 연락하기


사용자 상태

발음: 39

추가된 낱말: 0

방문객: 7.519


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 5.561