שווה זהב을 발음하는 법

-:

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: tsa-vá'óhthתודהאבאאמאתל אביב