ส่งสาร을 발음하는 법

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: เที่ยวช้าวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิคโหลละร้อยเลยพี่Kai yang