BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

갈리시아어의 발음 가이드

갈리시아어에서 낱말과 구를 검색하여 발음을 학습합니다.

갈리시아어에서 활발히 참조된 발음

 • Z의 발음을
  Z
 • merda의 발음을
  merda
 • 0의 발음을
  0
 • Amor의 발음을
  Amor
 • azul의 발음을
  azul
 • un의 발음을
  un
 • virus의 발음을
  virus
 • chocolate의 발음을
  chocolate
 • México의 발음을
  México
 • saudade의 발음을
  saudade

모두 보기

갈리시아어로 발음하시겠습니까?