BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

상하이어의 발음 가이드

상하이어에서 낱말과 구를 검색하여 발음을 학습합니다.

상하이어에서 활발히 참조된 발음

 • 你好의 발음을
  你好
 • 我의 발음을
 • 一의 발음을
 • 再见의 발음을
  再见
 • 你吃饭了吗의 발음을
  你吃饭了吗
 • 吃의 발음을
 • 狗의 발음을
 • 你의 발음을
 • 茶의 발음을
 • 猫의 발음을

모두 보기

상하이어로 발음하시겠습니까?