BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

룩셈부르크어의 발음 가이드

룩셈부르크어에서 낱말과 구를 검색하여 발음을 학습합니다.

룩셈부르크어에서 활발히 참조된 발음

 • Z의 발음을
  Z
 • bonjour의 발음을
  bonjour
 • COVID-19의 발음을
  COVID-19
 • BMW의 발음을
  BMW
 • J의 발음을
  J
 • China의 발음을
  China
 • Portugal의 발음을
  Portugal
 • virus의 발음을
  virus
 • V의 발음을
  V
 • Japan의 발음을
  Japan

모두 보기

룩셈부르크어로 발음하시겠습니까?