بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن을 발음하는 법

-: 그 외
بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن 발음이 아직 없습니다:
  • بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن의 발음 녹음하기 بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن [ug] بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن을 어떻게 발음하는 지 알고 있나요?

무작위 낱말: ئۇكاسېڭىلھەدەئىنىروپىيە