사용자:

Nathalie

Nathalie 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.
날짜 Phrase 발음 정보
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Bán anh em xa, mua láng giềng gần의 발음을 0 표
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Gà ăn không hết bạc의 발음을 0 표
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau의 발음을 0 표
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Gà cùng chuồng đá lẫn nhau의 발음을 0 표
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Kết cỏ ngậm vành의 발음을 0 표
19/09/2018 Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn [vi] Chết sông chết suối không ai chết đuối đọi đèn의 발음을 buidinhan이 작성
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Xấu dây tốt củ의 발음을 0 표
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Tham thực cực thân의 발음을 0 표
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Giết gà lấy trứng의 발음을 0 표
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà의 발음을 0 표
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Ông nói gà, bà nói vịt의 발음을 0 표
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Chủ nhật ngân hàng có làm việc không?의 발음을 0 표
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần의 발음을 0 표
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo.의 발음을 0 표
19/09/2018 Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu [vi] Thứ Năm là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Tư và thứ Sáu의 발음을 0 표
19/09/2018 Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm [vi] Thứ Tư là một ngày trong tuần nằm giữa thứ Ba và thứ Năm의 발음을 0 표
19/09/2018 Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư. [vi] Thứ ba là một ngày trong tuần nằm giữa thứ hai và thứ tư.의 발음을 0 표
19/09/2018 Thứ hai là ngày đầu tuần [vi] Thứ hai là ngày đầu tuần의 발음을 0 표
19/09/2018 Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi [vi] Xin cảm ơn bạn đã đối xử rất tốt với tôi의 발음을 0 표
19/09/2018 Cho tôi xin lỗi nhé ! [vi] Cho tôi xin lỗi nhé !의 발음을 0 표
19/09/2018 Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về. [vi] Cần Thơ gạo trắng nước trong,Ai đi đến đó lòng không muốn về.의 발음을 0 표