જન્મદિવસ ની શુભકામના을 발음하는 법

જન્મદિવસ ની શુભકામના의 발음 - 구자라트어 [gu]
  • જન્મદિવસ ની શુભકામના의 발음을 발음한 사람: HerrBhavin (인도의 남성)

    0 표 좋음 나쁨

    즐겨찾기에 추가하기

    MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? જન્મદિવસ ની શુભકામના을 구자라트어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ગુજરાતીસુડતાલિસGujartiઉ ગુજરાતી નથી બોલતોઉ ગુજરાતી નથી બોલતી