கண்டம்을 발음하는 법

கண்டம் 카테고리 추가하기

கண்டம்의 발음 - 타밀어 [ta]
 • கண்டம்의 발음을 발음한 사람: kaushik (인도의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

 • கண்டம்의 발음을 발음한 사람: paramesh1231 (인도의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? கண்டம்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: திங்கள்செவ்வாய்விலாங்குவெள்ளிசனி