தண்ணீர்을 발음하는 법

-:
தண்ணீர்의 발음 - 타밀어 [ta]
 • தண்ணீர்의 발음을 발음한 사람: sugavaneshb (인도의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

 • தண்ணீர்의 발음을 발음한 사람: paramesh1231 (인도의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

 • தண்ணீர்의 발음을 발음한 사람: venugo (인도의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? தண்ணீர்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ணீசிங்காரம்தலைவர்மான்குலுக்க