தேர்தல்을 발음하는 법

தேர்தல்의 발음 - 타밀어 [ta]
  • தேர்தல்의 발음을 발음한 사람: sweety23 (스리랑카의 여성)

    0 표 좋음 나쁨

    즐겨찾기에 추가하기

    MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? தேர்தல்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: விளையனூர்இரண்டுமூன்றுஆறுகொங்கு