பால்을 발음하는 법

பால்의 발음 - 타밀어 [ta]
 • பால்의 발음을 발음한 사람: shalinielango (아랍 에미레이트의 여성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

 • பால்의 발음을 발음한 사람: paramesh1231 (오스트레일리아의 남성)

  0 표 좋음 나쁨

  즐겨찾기에 추가하기

  MP3 파일 다운로드

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? பால்을 타밀어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: திங்கள்செவ்வாய்விலாங்குவெள்ளிசனி