ἐγεννήθησαν을 발음하는 법

-:
ἐγεννήθησαν 발음 - 고대 그리스어 [grc]

발음을 더 잘하실 수 있나요? 억양이 다른가요? ἐγεννήθησαν을 고대 그리스어로 발음하기

억양 & 언어 지도

무작위 낱말: ἀγαπῶνταςδηλωθείσαςφησούσηςpankrationἸησοῦς