upenyu을 발음하는 법

-:

무작위 낱말: Robert Mugabekana neni ndakusuwamafutaMarwadzoNyarai