BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
카테고리:

nominative

nominative의 발음 구독하기

 • ananas의 발음을
  ananas [fr]
 • motor의 발음을
  motor [de]
 • nos의 발음을
  nos [la]
 • juli의 발음을
  juli [de]
 • rum의 발음을
  rum [sv]
 • kurac의 발음을
  kurac [sr]
 • jugo의 발음을
  jugo [es]
 • autobus의 발음을
  autobus [it]
 • Balkon의 발음을
  Balkon [de]
 • ton의 발음을
  ton [de]
 • jug의 발음을
  jug [en]
 • sokol의 발음을
  sokol [cs]
 • bake의 발음을
  bake [en]
 • triceratops의 발음을
  triceratops [de]
 • humor의 발음을
  humor [en]
 • literatura의 발음을
  literatura [es]
 • telefon의 발음을
  telefon [de]
 • tren의 발음을
  tren [es]
 • element의 발음을
  element [en]
 • mir의 발음을
  mir [de]
 • bunda의 발음을
  bunda [pt]
 • jantar의 발음을
  jantar [pt]
 • magnet의 발음을
  magnet [en]
 • novela의 발음을
  novela [es]
 • filter의 발음을
  filter [en]
 • temperatura의 발음을
  temperatura [es]
 • list의 발음을
  list [en]
 • ljubav의 발음을
  ljubav [hr]
 • solar의 발음을
  solar [en]
 • seks의 발음을
  seks [da]
 • mast의 발음을
  mast [en]
 • kurva의 발음을
  kurva [cs]
 • saga의 발음을
  saga [en]
 • Marica의 발음을
  Marica [es]
 • Objekt의 발음을
  Objekt [sv]
 • cesta의 발음을
  cesta [es]
 • kvadrat의 발음을
  kvadrat [da]
 • lavabo의 발음을
  lavabo [fr]
 • gong의 발음을
  gong [en]
 • plata의 발음을
  plata [es]
 • vulkan의 발음을
  vulkan [de]
 • raj의 발음을
  raj [hi]
 • divan의 발음을
  divan [en]
 • ljubavnik의 발음을
  ljubavnik [hr]
 • dim의 발음을
  dim [en]
 • regal의 발음을
  regal [de]
 • projekt의 발음을
  projekt [pl]
 • teta의 발음을
  teta [cs]
 • listopad의 발음을
  listopad [cs]
 • slap의 발음을
  slap [en]
 • tabu의 발음을
  tabu [tt]
 • oliva의 발음을
  oliva [es]
 • vektor의 발음을
  vektor [cs]
 • noga의 발음을
  noga [sv]
 • subjekt의 발음을
  subjekt [sv]
 • sabor의 발음을
  sabor [hr]
 • usta의 발음을
  usta [pl]
 • srce의 발음을
  srce [bs]
 • lice의 발음을
  lice [en]
 • kladivo의 발음을
  kladivo [sk]
 • Vegeta의 발음을
  Vegeta [hr]
 • stol의 발음을
  stol [no]
 • veo의 발음을
  veo [es]
 • Dinamo의 발음을
  Dinamo [hr]
 • kost의 발음을
  kost [de]
 • zbrka의 발음을
  zbrka [hr]
 • ulica의 발음을
  ulica [pl]
 • teodolit의 발음을
  teodolit [hu]
 • ruka의 발음을
  ruka [cs]
 • kosmos의 발음을
  kosmos [de]
 • dupe의 발음을
  dupe [en]
 • disk의 발음을
  disk [en]
 • pipa의 발음을
  pipa [es]
 • kora의 발음을
  kora [hu]
 • ameba의 발음을
  ameba [en]
 • kajmak의 발음을
  kajmak [hr]
 • direktor의 발음을
  direktor [de]
 • Majka의 발음을
  Majka [bs]
 • žena의 발음을
  žena [cs]
 • mart의 발음을
  mart [tr]
 • lampa의 발음을
  lampa [ia]
 • prijatelj의 발음을
  prijatelj [sl]
 • valuta의 발음을
  valuta [nl]
 • nominativ의 발음을
  nominativ [de]
 • hipoteza의 발음을
  hipoteza [hr]
 • jutro의 발음을
  jutro [pl]
 • Rubin의 발음을
  Rubin [de]
 • gastritis의 발음을
  gastritis [es]
 • tur의 발음을
  tur [sv]
 • magazin의 발음을
  magazin [de]
 • gad의 발음을
  gad [en]
 • bilježnica의 발음을
  bilježnica [hr]
 • jezero의 발음을
  jezero [hr]
 • suze의 발음을
  suze [fr]
 • vena의 발음을
  vena [es]
 • vlak의 발음을
  vlak [nl]
 • automobil의 발음을
  automobil [ro]
 • soba의 발음을
  soba [ja]
 • mlijeko의 발음을
  mlijeko [bs]
 • kula의 발음을
  kula [sv]